17. august 2022

Vi er  i Green Hub Denmark er et privat-offentligt samarbejde under BusinessAalborg, som igennem partnerskaber samt test- og demonstrations-sites arbejder målrettet for at nå en 70 procent CO2-reduktion i 2030.

 

Det mål skal Mette Høj Ravnborg være med til at arbejde med, hvorfor der blandt andet skal bruges tid på vores nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision, som arbejder med CO2 fangst, anvende og lagring (CCUS).

 

"Det er altafgørende – også for CCUS og P2X-dagsordenen – at udbygningen af vedvarende energi samt infrastrukturen til håndteringen af denne kommer til at ske hurtigere, end den gør i dag på både el, CO2 og brintområdet. Nordjylland har mulighederne for løfte den udfordring og skabe virkelig gode betingelser for CCUS og fremtidens grønne brændstoffer. Derfor giver det rigtig god mening for mig at være med til at igangsætte det nordjyske erhvervsfyrtårn på netop det område," forklarer Mette Høj Ravnborg.

 

Igennem de seneste syv år har hun arbejdet hos Region Nordjylland som udviklingskonsulent med særligt fokus på erhvervsfremme inden for energi og grøn omstilling. Her har hun blandt andet arbejdet med en række nordjyske indsatser under Strukturfondene og Vækstforum.

 

Mette er uddannet civilingeniør i Environmental Science and Sustainability Studies fra AAU i 2011 og kan dermed kalde sig miljøplanlægger.