3. april 2024

Et meningsfuldt samarbejde til glæde for virksomhederne

 

For Teknologisk Institut passer samarbejdet med Green Hub Denmark, som har et tæt netværk med virksomhederne i Nordjylland, perfekt til den rolle, Instituttet skal udfylde. Teknologisk Institut hjælper SMV’er med at udvikle, teste og opskalere deres løsninger, så de kommer hurtigt fra ide til marked.

 

”Vi har store ambitioner indenfor Power-to-X og lagring og udnyttelse af CO2. Vi stiller test- og demonstrationsfaciliteter samt vores store viden til rådighed, for at understøtte virksomheder med at gøre innovative idéer til brugbare løsninger for markedet. Der er derfor et perfekt match med Green Hub Denmark,” siger David Tveit, direktør for Energi og Klima på Teknologisk Institut.

John Kjær og Michael Laugesen ser frem til samarbejdet

Teknologisk Instituts markedschef for Power-to-X er John Kjær, der er instituttets lokale repræsentant i netværket. Han tilføjer:


”Vores styrker indenfor udvikling, validering og opskalering er præcis det som branchen står og efterspørger, så jeg glæder mig meget til at styrke samarbejdet med stærke nordjyske aktører og være med til at accelerere den grønne omstilling.”


Når Teknologisk Institut indgår et samarbejde med en virksomhed, udvikles en løsning, der passer til virksomhedens konkrete behov. Hver gang, Instituttet skaber en ny løsning, bliver der udviklet ny viden, som måske kan løse et problem i en anden virksomhed. Det gavner hele økosystemet af virksomheder.

Green Hub Denmark glæder sig over at få ny ekspertise med ombord


Hos Green Hub Denmark ser man frem til mere samarbejde med Teknologisk Institut. Test og demonstration er vigtigt for Green Hub Denmark, og man har i forvejen et stærkt samarbejde med ex kommuner, havne og forsyningsselskaber, som stiller test- og demonstrationsfaciliteter til rådighed. Her kan Teknologisk Instituts faciliteter i ex laboratorierne blive et stærkt supplement.


”Vi håber, at samarbejdet på sigt kan lede til stærkere repræsentation i det nordjyske. I Green Hub Denmark mærker vi tydeligt, at forbindelser, netværk og den personlige relation er med til at skabe stærke projekter til glæde for virksomhederne,” fortæller Michael Stie Laugesen, Projektchef i Green Hub Denmark.


I Green Hub Denmark går de fleste partnere ind i samarbejdet med et mantra om, at ”vi skal give mere, end vi har forventning om at modtage”:


”Vi har heldigvis samarbejdet med Teknologisk Institut i flere projekter, bl.a. det nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, så der er allerede en god relation og tillid til at indgå flere samarbejder,” siger Michael Stie Laugesen.

 

Hele værdikæden er med

 

Teknologisk Institut arbejder meget med forsknings- og udviklingsprojekter, og i Green Hub Denmark bliver man en del af et forum, hvor man kan koordinere indsatserne. Teknologisk Institut får en ny indgangsvinkel til virksomheder, der har fokus på grøn omstilling, og Green Hub Denmark får et sted, hvor de små idéer kan matches med større muskler og komme tættere på virkeligheden.


”Nu er hele værdikæden fra forskning til demonstration repræsenteret i Green Hub Denmark, og det forventer vi os meget af”, slutter Michael Stie Laugesen.