14. april 2023

Samlet set bor der godt og vel 14.000 mennesker hos Himmerland Boligforening, som løbende er en del af en række grønne tests og projekter.


Samarbejdet mellem Green Hub Denmark og Himmerland Boligforening giver mulighed for at teste grønne løsninger, som gør det attraktivt at bo og arbejde i Aalborg såvel som i Nordjylland.


”Et grønt beskæftigelsesboom vil gøre, at beboerne har lyst til at bo heroppe. I Himmerland Boligforening har vi mulighed for at teste de grønne løsninger på vores beboere i praksis, for vi er selvsagt storforbrugere af eksempelvis vand og varme,” forklarer Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening.

 

 

Himmerland Boligforening har afdelinger i stort set hele Aalborg og omegn, og det er ofte i Aalborg Øst, at de grønne løsninger bliver afprøvet i praksis.


”Vi tester eksempelvis grøn omstilling derude, fordi vi har nogle store afdelinger, som er juridisk selvstændige med eget regnskab samt en bestyrelse til at varetage beboernes interesser. Vores opgave er at sikre, at vores beboere er motiveret for de initiativer, vi afprøver, så vi kan bruge det i praksis," fortæller Ole Nielsen.

Bæredygtige løsninger skal give mening for beboerne

For cirka syv år siden lavede Himmerland Boligforening en bæredygtighedspolitik med ønsket om at nedbringe deres forbrug og kunne agere efter en mere grøn agenda.


Derfor bliver bæredygtighed også tænkt ind, når Himmerland Boligforening renoverer eksisterende boliger, lige så vel som det er en helt naturlig del, når der bliver bygget nyt.


”Vi har gang i et konkret projekt, som hedder Green Hub House, hvor vi skal bygge boliger ude ved Aalborg Universitet. Her er det tanken, at universitetet løbende kan bidrage med deres viden, og komponenterne i huset kan skiftes ud løbende.

 

Boligerne kommer til at fungere som en form for testhus, hvor man som beboer kan risikere, at man har én vandmåler den ene dag og en anden den næste – vi skal nok sørge for, at der er varmt vand, men det bliver en præmis for at bo i de boliger.”

 

Byggeriet er ikke gået i gang endnu, men der er allerede kommet forskningsmidler til det, der gerne skulle ende med at gøre en forskel for fremtidens byggeri.


”Det er vigtigt for os, at de mennesker, der skal bo i de her boliger, kan se meningen med de ting, vi sætter i gang for at gøre deres boliger mere bæredygtige.”


Derfor er samarbejdet med Aalborg Universitet også helt oplagt, når fremtidens boliger skal bygges til de beboere, som netop ønsker at bo i mere bæredygtige boliger.