17. maj 2023

Aalborg Universitet arbejder aktivt for at være et missionsdrevet universitet, der skaber et bæredygtigt aftryk på verden og det omgivende samfund.

 

”De udfordringer, verden står overfor, er uhåndgribelige, store og komplekse. Derfor skal de enkelte store udfordringer deles op i et antal mindre missioner, som vi kan agere på,” fortæller Jakob Stoustrup, professor på Aalborg Universitet og bestyrelsesmedlem i Green Hub Denmark.

 

På Aalborg Universitet har der altid været fokus på erhvervs- og samfundsudvikling, og universitetet er sat i verden for at skabe forandring gennem samarbejde:

 

”Green Hub Denmark er klart en involvering, som er vigtig for den missionsdrevne dagsorden på Aalborg Universitet, fordi Green Hub Denmark er prototypen på, hvordan man med en samling af partnere har blik for den samme mission, som her er den grønne omstilling.

 

Et missionsprojekt kan Aalborg Universitet ikke udføre alene. Det kræver en bred aktørkreds, og i Green Hub Denmark har vi samlet et multiaktør-setup, der gør, at de aktiviteter, vi igangsætter, skaber resultater, der gør en større forskel.”

“Det er afgørende for os at få testet og demonstreret resultaterne i virkeligheden.”

 

- Jakob Stoustrup, professor på Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved Aalborg Universitet

Test og demonstration er en nøgle til at aktivere viden i samfundet

 

Aalborg Universitet har mange laboratoriefaciliteter, som knytter sig til test og demonstration inden for det grønne område, og faciliteterne er en del af det tilbud, universitetet tilbyder til offentlige og private organisationer.

 

Her kan bl.a. nævnes laboratorie- og testfaciliteter inden for Power-to-X og grønne brændstoffer.

 

En anden vigtig del er at lave test og demonstrationsanlæg med andre:

 

”Aalborg Universitetet ser det som sin opgave både at generere viden og at aktivere denne, hvilket ofte sker gennem partnerskaber. Det er afgørende for os at få testet og demonstreret resultaterne i virkeligheden, når vi har udviklet nye metoder og teknologier. Det er en forudsætning for, at det kan optages i samfundet og bidrage til forandring.”

 

Laboratorierne på universitetet er altid præ-kommercielle, så vi har brug for efterfølgende at teste i en skala, som demonstrerer den industrielle ibrugtagning. Her er vi afhængige af samarbejde med myndigheder og industrielle samarbejdspartnere, som f.eks. dem vi har i Green Hub Denmark.”