”Det er vigtigt, at vi står sammen i Nordjylland. Vi har jo set, at vi står stærkere og får glæde af samarbejdet på tværs, når vi f.eks. søger projektmidler, som vi gjorde i CO2Vision. Vi har en forhåbning om, at det fællesskab fortsætter,” fortæller Jens Therkelsen, erhvervskonsulent i Thisted Kommune. 

 

Som Jens beskriver det, findes der forskellige agendaer i hver kommune, men der er godt grundlag for samarbejde på tværs. Thisted Kommune er, ligesom de øvrige nordjyske kommuner, præget af landbrug og store mængder biomasse.

 

Her fremhæver Jens, at der er et stort potentiale i at udnytte restbiomasse fra store landbrug og fødevarevirksomheder, og her kan der være synergi til andre kommuner, der har samme industrier og potentialer; ”Her er Green Hub Denmark med til at sikre, at vi arbejder sammen”, fortæller Jens.

Thisted Kommunes grønne indsats er fokuseret i energizoner

 

I Thisted Kommune har man en ambition om at være klimaneutral i 2035, og et middel til målet er, at kommunen er blevet inddelt i energizoner. En supplerende aktivitet er, at man blandt andet i gang med at etablere VE-foreninger i et stort antal landsbyer. Foreningerne er et redskab til at mobilisere befolkningen, så informationer deles, og befolkningen får et talerør, som kan føre dialog med udviklere og myndigheder.

”VE-foreningerne er en måde at organisere lokalsamfundet på, så de har mulighed for at søge konstruktiv indflydelse på projekterne”, fortæller Jens.

En af de energizoner, der lige nu prioriteres højt, er zonen i Hanstholm. Her er fiskeriet og godstransport traditionelt vigtige erhverv, som man fortsat vil udvikle, bl.a. med grønne brændsler og landstrøm.

 

De næste store erhvervspotentialer, forventer Jens, følger med vindenergi og CO2-lagring:

 

”Det har taget lidt tid Hanstholm Havn at slå hul på vind-markedet, men nu har de landet en aftale med et serviceredderi, som på sigt kommer til at have seks skibe i havnen. I forhold til CO2 er vi spændte på, hvem der vinder licenser på de kystnære lagre, og hvem vi på sigt skal samarbejde med. Der er ingen tvivl om, at udviklingen på Hanstholm Havn får stor betydning for vores erhvervsudvikling,” fortæller Jens.

Green Hub Denmark har styrket arbejdet med fundraising

 

Flere test- og demonstrationsprojekter i Thisted Kommune er med i det nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, og Jens håber, at det stærke fællesskab skal dyrkes endnu mere:

 

”Vi har flere parter i kommunen, der har været med i CO2Vision, som nu arbejder videre. Fx arbejder Kraftvarmeværk Thisted videre med CO2-fangst. Vi har oplevet, at flere af vores lokale aktører er blevet styrket ift. at deltage i projekter, indgå i dialog med underleverandører, investorer, osv. Det skal vi fortsat understøtte ved at indgå i projekter på tværs af regionen” slutter Jens.