22. september 2022

Det var budskabet fra et topmøde i Østerild tirsdag 13. september 2022 om ”Hvordan gør vi fremtidens energiløsninger til erhvervsudvikling lokalt i Nordjylland”. Topmødet var arrangeret af Klimaalliancen Thy og Green Hub Denmark i samarbejde med Thisted Kommune. Topmødet lagde op til at skabe fælles forståelse og handling.

 

De godt 40 deltagere repræsenterede et stort spænd af nordjyske forsyningsvirksomheder, Hanstholm Havn, DTU Wind, landbruget, erhvervsklynger og –organisationer, brancheorganisationer på energiområdet og Thisted Kommune. På en linje fra Christiansborg deltog erhvervsminister Simon Kollerup med et kort oplæg. Der var oplæg og paneldebat med en række af interessenterne i arbejdet for den grønne omstilling i energiforsyning og infrastruktur.

 

Rør i jorden

 

Milliarder af EU-støttekroner til grøn omstilling og nye arbejdspladser venter ifølge direktør for Dansk Industris Energisektion, Troels Ranis og Lene Espersen, formand for Green Hub Denmark, lige nu på at få ben at gå på. Det kræver, at man går sammen om at søge pengene, at man ser udover Thy og tænker stort.

Der mangler hverken viden eller teknologier, gode viljer eller engagement til at se nødvendigheden af grøn omstilling af energiforsyningen i øjnene. Ikke mindst set i lyset af, at vi står over for en forsyningskrise, som er forstærket af krigen i Ukraine. Alle råber på ’rør i jorden’, så den grønne energiforsyning kan distribueres, og at politikere nationalt, regionalt og – ikke mindst - lokalt lægger en køreplan for at udbygge en ny energi-infrastruktur.

Vil du vide mere?

 

Du kan læse hele artiklen på linket herunder, hvor du også kan gå svaret på, hvad panelet kom frem til, at den enkelte virksomhed skal gå hjem og gøre.

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER