13. november 2022

Under navnet Green Innovation Learning dannede AAU Innovation rammerne om et vidensdelings- og netværksarrangement. Eftermiddagen bestod af oplæg og relevante spørgsmål om netop fangst, anvendelse og lagring af CO2.

 

”Formålet med i dag var at invitere en masse virksomheder ind, som i fremtiden skal arbejde med CCUS. Vi har inviteret bredt ind for at fortælle om de muligheder, der er ved at arbejde med det her område med CO2 fangst, lagring og anvendelse,” forklarede Maria Kristensen, project manager ved Energy Cluster Denmark.

 

Fremtidens arbejd med CO2 stiller nemlig krav til alt fra produktionsvirksomheder til uddannelsesinstitutionerne rundt omkring i Nordjylland såvel som i resten af Danmark og verden.

 

”Jeg er her i dag for at få noget mere indsigt i alt omkring den grønne omstilling og i kraft af, at vi er leverandører til elektrolyseanlæg i dag, så er det godt at få noget mere indsigt,” lød det fra Michael Hansen, administrerende direktør ved Nytech.

 

Dagen igennem bød på oplæg fra Green Hub Denmarks projektleder Mette Høj Ravnborg samt Danish Bio Commodities, Aalborg Portland, Hydrogen Valley og Port of Aalborg, som alle arbejder med grøn omstilling på forskellige måder.

 

Hensigten med dagen var i høj grad at fortælle om de mange forretningsmuligheder, der kommer til at være i den grønne omstilling.

 

I Green Hub Denmark er det den klare ambition at udbrede viden om de potentialer, der fremover kommer til at være i målrettet arbejde med fangst, anvendelse og lagring af CO2. Det stiller krav til virksomhederne såvel som uddannelsesinstitutionerne og produktionsvirksomhederne.

 

Alt fra biogas til brint var oppe at vende i løbet af eftermiddagen, og det blev tydeligt, at arbejdet med CCUS kræver, at vi også kigger på dem, der skal producere de nødvendige komponenter til de anlæg, der skal kunne udnytte CO2 – og naturligvis uddannelse af dem, som i fremtiden skal arbejde med CCUS.

 

Om Green Innovation Lab

Green Innovation Learning hører til under Green Innovation Lab, som er en del af CO2Vision, og som Aalborg Universitet og Energy Cluster Denmark står bag.

 

Green Innovation Lab består af tre aktiviteter:

  • Green Innovation Learning rettet mod forskere og virksomheder
  • Green Innovation Workshop rettet mod studerende og virksomheder
  • Talentudvikling og entreprenørskab rettet mod studerende

En stor del af dagen handlede om at få samlet interessenter, som ikke umiddelbart er i værdikæden indenfor CCUS, lød det fra Paw W. Mortensen, chefkonsulent ved AAU Innovation:

 

”CCUS er jo en relativt kompleks størrelse, så arrangementet i dag skal formidle, hvad det er for noget, det går ud på. Vi håber på, at det her vil bringe os videre i forhold til at kunne lave noget kommercielt i fremtiden og få Danmark til at være en nøglespiller indenfor det her område, så vi kan lave den her omstilling, så det ikke kun er et problem, men faktisk kan give os en kæmpe økonomisk gevinst.”

 

Bag CO2Vision står et konsortium bestående af Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Energy Cluster Denmark og Business Region North Denmark.

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.

Du kan læse meget mere om CO2Vision lige her: www.co2vision.dk

 

Se med i videoen herunder, hvis du vil høre mere om dagen: