Saltum Fjernvarmes varmeproduktion var tidligere baseret på naturgas suppleret med varme fra et solvarmeanlæg. Via INDDHEAT modtog værket støtte til teknisk rådgivning af Niras, som bestod af planlægning, dimensionering af en ny varmepumpe og ledningsnet, projektering, myndighedsbehandling og udbud.

 

Rådgivningsopgaven blev gennemført fra april til december 2019, og med investeringen i varmepumpen forventes en årlig CO2-besparelse på 1100 tons.

 

Anlægget er leveret af Aalborg CSP som totalleverandør i samarbejde med kølevirksomheden Innoterm og med styring fra Frontmatec. Anlægget, som er specifikt tilpasset Saltum Fjernvarmes energibehov, anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen og sikrer en mere fleksibel energiforsyning.

 

Anlægget blev idriftsat i januar 2021, og i følge Aalborg CSP forventes en årlig CO2-reduktion på ca. 1150 tons pr. år, svarende til ca. 70 %.

 

Kontaktperson hos Saltum Fjernvarme

Ole B. Hejlesen

obh@nordfiber.dk