Det første INDDHEAT-projekt vedrører etablering af ny produktion i Hvidbjerg, som tidligere primært bestod af naturgas. SHKV har fået udført en forundersøgelse og planlægning af ny fremtidig varmeproduktion for Hvidbjerg, og har efterfølgende investeret i en 1,3 MW varmepumpe, som leveres af Verdo. Varmepumpen forventes idriftsat ultimo 2020, og der forventes en årlig besparelse på 923 tons CO2.

 

Sdr. Herreds kraftvarmeværker har i sommeren 2020 igangsat endnu et projekt, der omfatter en strategisk handlingsplan, hvor man ser på mulighederne for renovering og optimering af ledningsnettet hos alle fire værker. Herudover omfatter opgaven konkrete forslag til forbedret afkøling hos forbrugerne samt opstilling af et koncept for en leasingordning af fjernvarmeunits.

 

Rambøll har udført rådgivningsopgaven på varmepumpen, mens NIRAS er rådgiver på den strategiske handlingsplan, der forventes færdig i foråret 2021.

 

Kontaktperson hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker:

Poul Kristensen

poul@shkv.dk