Hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker havde man længe haft idéen om en varmepumpe på tegnebrættet. Med støtte fra INDDHEAT fik man muligheden for en grundig forundersøgelse.

 

Rambøll har været rådgiver på opgaven, som har bestået af scenarieundersøgelser, rådgivning i forbindelse med udbud og indtil selve byggefasen.

 

Resultatet er, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har investeret i en 1,3 MW varmepumpe leveret af Verdo. Varmepumpen er sat i drift og man forventer en årlig besparelse på 923 tons CO2.

 

Projektperioden for varmepumpe-projektet hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker var februar 2019-november 2019.

 

Siden varmepumpeprojektet har Sdr. Herreds Kraftvarmeværker igangsat yderligere to projektforløb gennem INDDHEAT.

 

Det første projekt undersøgte potentialet for ledningsrenovering i et område med fire mindre byer med stor afstand mellem de tilkoblede husstande. Forløbet blev afsluttet i foråret 2021, men resultatet blev, at de mulige løsninger ikke var økonomisk rentable, og derfor overvejer bestyrelsen nu næste skridt.

 

Det andet projekt var en screening af potentialet for etableret at et nyt fjernvarmenet i to landsbyer. Rådgivningen på dette projekt foregik i perioden januar 2021 til december 2021.

 

Kontaktperson hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker:

Poul Kristensen

poul@shkv.dk