Bindslev Fjernvarme har det seneste år oplevet en stor prisstigning, som følge af grundbeløbets bortfald.

 

Bindslev forsynes i dag med varme fra naturgas og overskudsvarme fra en nærliggende listefabrik, men overskudsvarmen er dyr. Værket er derfor meget interesseret i at sænke varmeprisen.

 

Sindal Varmeforsyning har overkapacitet af billig fjernvarme i sommerhalvåret, og derfor mulighed for at forsyne Bindslev Fjernvarme fra april til november. Projektet omhandler projektering af en transmissionsledning på ca. 6 km, etablering af vekslere og evt. pumpestation for enden af Sindal Varmeforsynings hovedledning.

 

Transmissionsledningen til Bindslev, som ligger nord for Sindal, passerer området Sindal Nord, som i dag ikke har fjernvarme. Anden del af opgaven omfatter således en nærmere analyse af mulighederne for at udvide fjernvarmevarmeforsyningen til Sindal Nord, og samtidig ønsker varmeforsyningen hjælp til projektering af ledninger, ledningstracé, udarbejdelse af projektforslag, teknisk rådgivning til styring af anlæg samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

 

NIRAS er rådgiver på projektet, som er igangsat i august 2020 og forventes færdiggjort i foråret 2021.

Kontaktperson hos Sindal Varmeforsyning

Jesper Skrubbeltrang

jesper@sindalvarmeforsyning.dk

 

Kontaktperson hos Bindslev Fjernvarme

Bo Risager Christensen

info@bindslev-fjernvarme.dk