Sammenkobling mellem Sindal Varmeforsyning og Bindslev Fjernvarme

 

Sindal Varmeforsyning og Bindslev Fjernvarme er nu sammenkoblet med en ca. seks kilometer lang transmissionsledning og Bindslev Fjernvarme aftager overskydende kapacitet fra Sindal Varmeforsynings flisfyrede kraftvarmeværk.

 

Sindal Varmeforsyning har overkapacitet af billig fjernvarme i sommerhalvåret, og derfor mulighed for at forsyne Bindslev Fjernvarme fra april til november. Projektet, hvor rådgivningen er støttet af INDDHEAT, har omhandlet projektering af en transmissionsledning på ca. 6 km, etablering af vekslere og evt. pumpestation for enden af Sindal Varmeforsynings hovedledning.

 

NIRAS har været rådgiver på projektet, som blev igangsat i august 2020 og færdiggjort i foråret 2021.

 

I foråret 2021 blev der holdt sammenkoblingskilde for at fejre sammenkoblingen mellem Sindal og Bindslev.

 

Læs historien fra sammenkoblingsgildet

 

Sindal Nord

 

Transmissionsledningen til Bindslev, som ligger nord for Sindal, passerer området Sindal Nord, som i dag ikke har fjernvarme. Anden del af opgaven har således omfattet en nærmere analyse af mulighederne for at udvide fjernvarmevarmeforsyningen til Sindal Nord, og samtidig har varmeforsyningen ønsket hjælp til projektering af ledninger, ledningstracé, udarbejdelse af projektforslag, teknisk rådgivning til styring af anlæg samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

 

Rådgivningen på denne opgave blev også udført af NIRAS og blev afsluttet i december 2021.

 

 

Kontaktperson hos Sindal Varmeforsyning

Jesper Skrubbeltrang

jesper@sindalvarmeforsyning.dk

 

Kontaktperson hos Bindslev Fjernvarme

Bo Risager Christensen

info@bindslev-fjernvarme.dk