30. maj 2022

I Danmark er det helt naturligt for os, at vi indsamler og genanvender regnvand. Vi affaldssorter, forsøger at bygge bæredygtigt og generelt indtænke klima og miljø i vores hverdag. Det falder os helt naturligt, men turen til New York og Ithaca blev et godt eksempel på, at det langt fra er alle, der tænker på den måde – det er i hvert fald ikke alle steder, man har teknologien til at eksekvere på de grønne visioner.

 

Derfor handlede turen til New York og Ithaca i lige så høj grad om, at vi i Danmark fik mulighed for at fortælle amerikanerne, hvordan vi arbejder med grøn omstilling og energieffektive løsninger.

”Formålet med turen var at promovere nordjyske energiløsninger samt danne grobund for samarbejder med Aalborg på byplan."

 

"Da Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, vil et samarbejde med os give en amerikansk interessent adgang til kontakter ved både kommunen, universitet, havnen, virksomhederne og borgerne,” forklarer Thilde Møller Larsen, international projektleder ved Green Hub Denmark.

Et internationalt fokus

 

En stor del af Green Hub Denmarks arbejde ligger nemlig i internationale samarbejder med både udenlandske klynger, virksomheder og organisationer. Igennem delegationsbesøg bliver der skabt mulighed for netværk, sparring og etablering af nye samarbejder på tværs af landegrænser.

 

I Green Hub Denmark ønsker vi at skabe grobund for samarbejder mellem internationale interessenter, så der kan skabes global udvikling, idéudveksling og innovation.

 

Dette var også formålet med turen til Los Angeles, som foregik i efteråret 2021. Her blev det bekræftet, at der er god plads til nordjyske og danske løsninger i USA, og på den seneste tur til New York og Ithaca var det på mange måder samme billede, som tegnede sig.

 

Desuden er der blevet etableret en række gode kontakter til USA på den seneste tur. Turen gav også mulighed for at undersøge, hvordan danske virksomheder kan komme ind på det amerikanske marked med både teknologi og viden.

 

”Det amerikanske marked er et enormt stort marked, og de er villige til at introducere ny teknologi ret hurtigt. Det vil sige, at det kan skabe ret stor omsætning for os,” lyder det blandt andet fra Daniel Lux, CEO i firmaet Seluxit, der arbejder med digitalisering og digitale løsninger, som kan skabe en grønnere fremtid.

 

Samme fokus havde Jens Taggart Pelle fra Aalborg CSP, og turen gav mulighed for at kortlægge, hvilken rolle Aalborg CSP kan have på det amerikanske marked fremover. Aalborg CSP arbejder med udvikling og innovative energiløsninger, som eksempelvis baserer sig på P2X – også gerne i en amerikansk kontekst.

 

”Jeg håber, der kommer en afklaring på, om vi har et grundlag for en forretning fremadrettet, og hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling i USA på nuværende tidspunkt. Det ville betyde, at vi kunne fortsætte vores plan med at starte et kontor herovre, få noget mere forretning og finde samarbejdspartnere eller nogle, som kunne hjælpe os i den proces – og hvor og hvornår, vi skal gøre det.”

Tårnhøje skyskrabere giver tårnhøj CO2-udledning

 

I New York står bygningerne for 70% af byens CO2-udledningen. Med sine tårnhøje skyskrabere og bygninger på enhver ledig grund, er der derfor alt god grund til at tænke i en mere bæredygtig retning. Dermed virkede New York som det helt oplagte sted til en konference om, hvordan cirkulær økonomi skal være med til at håndtere de globale klimaudfordringer, vi alle står overfor.

 

Turen startede derfor med åbningen af konferencen Ciruclar City Week, som med 110 arrangementer rundt i New York satte fokus på, hvad vi alle kan gøre for at skabe en grønnere fremtid. Siden 2019 har Circular City Week sat fokus på forskellige bæredygtige initiativer, og bag konferencen stod Danish Cleantech Hub. Igennem over 350 speaks deltog mere end 250 organisationer og 10.000 deltagere fra både ind- og udland til debat, dialog, oplæg og netværk om en mere cirkulær og grøn fremtid. 

 

Foruden at deltage i turen til New York og Ithaca var Sandra Burri Gram-Hansen fra firmaet Do Behave fra også på scenen for at fortælle om, hvordan man rent faktisk implementerer og arbejder med de grønne løsninger, som vi alle taler om i USA såvel som i Danmark.

”Jeg oplever, at jeg kan bidrage med en rigtig solid viden i forhold til, hvordan vi understøtter adfærd. En ting er at udvikle gode og solide løsninger i forhold til den grønne omstilling, men vi er også nødt til at sikre, at de her løsninger bliver brugt på den rigtige måde, så vi opnår det fulde potentiale.”

- Sandra Burri Gram-Hansen, Do Behave

 

Allerede i løbet af åbningssession mandag var der fokus på fangst, anvendelse og lagring af CO2 som en del af løsningen på de klimaproblematikker, vi alle står overfor - noget, vi allerede er godt i gang med i Nordjylland.

 

Et helt klart budskab fra stort set alle talere var, at vi skal holde klimasnakken i gang. Vi skal blive ved med at tale og være nysgerrige, når det kommer til grøn omstilling, hvis vi skal have sænket vores CO2-udledning på verdensplan.

 

De efterfølgende dage fortsatte med en række oplæg, debatter og gode muligheder for netværk. En stor del af Circular City Week foregik i det relativt nye kvarter Hudson Yards i New York. Her har man forsøgt at indtænke bæredygtighed ind i opbygningen af kvartet, som er blevet testområde for nye idéer, der kan gøre New York mere bæredygtig. Ved hjælp af små tiltag i forhold til eksempelvis energi, affaldssortering og grønne områder, som vi allerede kender fra Danmark, har Hudson Yards været med til at nedbringe 24.000 tons drivhusgasser hvert år.  

 

Green New Deal i Ithaca

 

Det tager lige omkring fire timer at køre fra Aalborg til København, hvilket er stort set tilsvarende den tid, det tager at køre fra New York til Ithaca. Hvor Aalborg og København på mange måder kan synes lig hinanden på mange punkter, er forskellene til at få øje på, når det kommer til New York og Ithaca.

 

Med sine højhuse og sit pulserende byliv er New York en storby, hvor der er fart over feltet, hvor i mod Ithaca består af smuk natur med 150 vandfald og en række grønne løsninger, som allerede er sat i gang. Ithaca er nemlig den første by i USA, der eksplicit har udtrykt deres mål om at opnå CO2-neutralitet inden 2030.

 

Byen har derfor vedtaget en Green New Deal, som bestræber sig på at fjerne byens 400.000 tons årlige CO2-udledning. Vejen dertil er lang, men i Ithaca har man valgt at starte med at dekarbonisere og elektrificere tusindvis af både privatejede og offentligt ejede bygninger og boliger inden udgangen af årtiet.

 

Dagene i Ithaca bød blandt andet på et besøg i det bæredygtige bofællesskab Ithaca Eco Village, som har søgt stor inspiration i Danmark og vores måde at tænke bæredygtigt i forhold til boformer og hverdagsliv. Med en byggestil, som er stærkt inspireret af Skandinavien med eksempelvis træ og solceller, var det tydeligt at se, hvor inspirationen kom fra.

Fra Ithaca til Aalborg 

 

Derudover foregik en stor del af tiden i Ithaca på Cornell University. Et universitet, som beskæftiger sig med bæredygtighed og klimaforandringer og blandt andet har sat sig for at nå carbonneutralitet i 2035 ved at se på alt fra madspild til byggeri. Campus på Cornell University er lige så stort som byen Ithaca og har etableret sit eget fjernvarmenet, som vi kender det fra Danmark.

 

Cornell har derfor sin egen energiforsyning, herunder Cornell Lake Source Cooling og Cornell Combined Heat and Power Plant. Ved hjælp af vand fra søen Cayuga Lake har Cornell Lake Source Cooling blandet andet været med til at reducere den energi, der skal bruges til at nedkøle campus, med 86%. Systemet kender vi blandt andet fra Aalborg Portlands kridtsø, hvor det kolde vand fra bunden af søen pumpes op i varmevekslere, der leder varmt vand tilbage i toppen af søen.

 

Derudover skal Cornells kraftvarmeværk i gang med at udfase sine fossile brændsler i form af naturgas – præcis som Nordjyllandsværket skal med kul.

 

Besøget understregede, at der er nok grønne visioner i særligt Ithaca, men både viden, løsninger og teknologi til af eksekvere på meget af det, kan sagtens komme fra Danmark.

”Herovre har de naturressourcerne lige udenfor døren. De har koldt vand til køling, og de har varmt vand i undergrunden, og nu har vi set, at de udnytter det til køling af Cornell University, men varmen udnytter de ikke."

 

"Det er nok der, jeg ser nogle gode muligheder i forhold til, hvad vi kan i Danmark,” lyder det fra Allan Agerkrantz fra firmaet Agerkrantz, som netop beskæftiger sig med indregulering af varmeanlæg, hydraulisk balancering, pumpeoptimering, strengreguleringsventiler og dynamiske løsninger.

Fælles for alle deltagere var gode kontakter og en god fornemmelse af, hvordan indgangsvinklen kunne være i forhold til at komme ind på det amerikanske marked og vise, hvad vi kan i Danmark.

 

Derfor er der også gode udsigter til, at Ithacas Sustainability Director Luis Aguirre Torres sætter kursen mod Aalborg med en amerikansk delegation til efteråret for at se nærmere på de grønne løsninger, vi allerede har i Nordjylland.  

 

Turen blev arrangeret i samarbejde med Energy Cluster Denmark og Norddanmarks EU-kontor.