13. juni 2024

Nordjylland har en række unikke stedbundne ressourcer, som kan spille en afgørende rolle i den grønne omstilling af hele Danmark. Men for at realisere dette potentiale er det afgørende, at Nordjylland er effektivt koblet til resten af landet via en robust energiinfrastruktur.


I Green Hub Denmark er en af vores fornemmeste opgaver at samle regionen, og vi har skabt en platform, der fungerer som et innovativt samlingspunkt, hvor offentlige og private aktører arbejder sammen for at udvikle, teste og demonstrere bæredygtige løsninger.


Vi har skabt en dynamisk samarbejdsplatform, der samler interessenter med det formål at fremme den grønne omstilling gennem stærke partnerskaber og samarbejder i Nordjylland.


Men den grønne omstilling og skabelsen af nye projekter kræver en omfattende plan for udrulningen af grøn infrastruktur. Dette omfatter især el, CO2 og brint, som er nøglekomponenter i fremtidens energisystem. Uden en klar og gennemarbejdet plan risikerer vi at stå uden de nødvendige forbindelser og kapaciteter, og dermed mangle investeringsvillighed hos de bærende aktører. Dermed får vi ikke fuldt ud udnyttet potentialet for at skabe vækst og beskæftigelse via grøn omstilling.


Green Hub Denmark arbejder på tværs af mange sektorer og ønsker at understøtte og udvikle regionale værdikæder og samarbejder inden for energi, miljø og landbrug. Gennem partnerskaber, projektudvikling og dannelse af relationer mellem samarbejdspartnere, både nationalt og internationalt, kan vi opbygge nye projekter, der kan drive den grønne omstilling fremad.


Flere aktører begynder at arbejde med og udvikle små energi-øer på land, og vi oplever, at flere ruster sig til ”at klare sig selv”, fordi vi ikke kan vente på udbygningerne og koblingen til resten af Danmark.

 

En central del af vores mission er, at vores aktiviteter bidrager til at skubbe på udbygningen af grøn infrastruktur i regionen, så Nordjyllands stedbundne ressourcer inden for eksempelvis energiproduktion, energilagring og landbrugssektoren anvendes optimalt for indfrielsen af klimaloven i 2030 og tiden derefter. Gennem kommunikation, videndeling og fremvisning af teknologier styrker vi Nordjyllands position som Danmarks grønne Silicon Valley.


Sammen kan vi sikre, at Nordjylland opretholder sin position som en førende region inden for grøn omstilling, og at vi bidrager til indfrielsen af klimaloven i 2030 og tiden derefter.

Fik du læst klummen "Mens vi venter"?

Vi står ikke stille, mens vi venter på udbygningen af den grønne infrastruktur.

Skrevet af projektchef Michael Stie Laugesen.

Projektchef Michael foran elkedel hos Aalborg Forsyning