December 2022 

 

Ved Havbro lidt udenfor Aars ligger Dan-iso A/S. I 2018 overtog Erik H. Møller virksomheden, og siden da er produktsortimentet blevet udvidet og Dan-iso leverer i dag til en bred pallette af kunder.

 

Dan-iso er en ordreproducerende virksomhed, der producerer isoleringsmateriale af PUR (polyurethan) og PIR (polyisocyanurat) til at isolere rør og tekniske installationer. De fleste kender PUR som den stive, gule isolering, der findes inde i fjernvarmerør, og Dan-iso opstod også som underleverandør til fjernvarmebranchen.

 

- Med den grønne omstilling er der kommet øget fokus på vigtigheden af at isolere tekniske installationer. Det koster energi at varme væsker op og tilsvarende at køle ned. Effektiv isolering af rørføring er derfor en vigtig ingrediens i opskriften på en mere bæredygtig produktion og drift. Rørisolering i celleskum i form af PUR og PIR har en formidabel isoleringsevne og lang levetid, da isoleringen opretholder isoleringsevnen hele levetiden, forklarer Erik H. Møller, direktør i Dan-iso og fortsætter:

 

- Ved anvendelse af PUR- og PIR-isolering reduceres varme- og kuldespildet langt mere effektivt end ved klassiske isoleringstyper, hvilket sparer kloden for unødig CO2-udledning. Men produktionen af PUR-isolering afføder imidlertid en del restmateriale. Restmateriale, der indtil nu har været svært at genanvende.

 

Og det var netop den svære proces med at genanvende restmaterialet, som gjorde, at Dan-iso rakte ud til projekt GREEN. 

 

- Vi ønskede at gøre vores produktionsproces grønnere ved at udnytte vores råmaterialer bedre og nedsætte vores CO2-udledning. Vi havde en forventning om, at en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne samtidigt ville betyde besparelser på energiregningen samt på indkøb af råvarer og halvfabrikata. Vi regnede med, at det største optimeringspotentiale lå i energiforbruget i produktionen. Vi ønskede derfor at få vores produktion gennemgået af eksterne øjne for at spotte steder, vi kunne spare på strømforbruget. Project GREEN var en kærkommen mulighed for disse eksterne øjne.

 

I Dan-iso vurderede de, at det største optimeringspotentiale lå i energiforbruget i produktionen.

 

Samarbejdet med GREEN

 

I løbet af 2020 gennemgik Kasper Kjærsgaard Nielsen og Kristian Østergaard Johansen Dan-iso's produktion, og de vurderede, at der var potentiale til at arbejde videre i forhold til en grøn forretningsmodel. Dan-iso indhentede tilbud fra tre rådgiver, hvor det dog ikke var muligt at udarbejde en grøn forretningsmodel indenfor en realistisk prisramme. Derfor blev tanken droppet for en stund. 

 

- Vi ønskede fortsat at gøre vores produktion grønnere, men fokuserede nu på konkrete tiltag fremfor en forretningsmodel, fortæller Erik H. Møller og fortsætter:

 

- Dan-iso arbejder primært med tiltag, der lægger sig op ad FNs verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, mål 9 Industri innovation og infrastruktur med fokus på bæredygtig innovation og mål 7 Bæredygtig energi med fokus på energieffektivitet.

 

Med den grønne forretningsmodel håber Dan-iso på at kunne:

 

  • Få adgang til økonomisk støtte til en ny produktionslinje med genvinding af restmateriale
  • Bidrage til egen og Danmarks grønne omstilling
  • Kunne tilbyde en mere klimavenlig isoleringsmulighed og opnå nye kundesegmenter
  • Komme på forkant med klimalovgivning og interessenters klimakrav

Heldigvis blev de grønne visioner på ingen måde lagt på hylden for Dan-iso, og i løbet af foråret 2022 fik Dan-iso konkrete råd i forhold til, hvilke tiltag støtten fra GREEN kunne omfatte.  

 

- Projekt GREEN pegede os i retning af rådgivere, som havde erfaring med plastproduktion. Denne kontakt blev startskuddet til en smidig proces i samarbejde med GREEN, hvor vi hele vejen igennem har fået hurtig og kompetent hjælp. Vi fandt en dygtig rådgiver i ProEnergi, der udarbejdede vores grønne forretningsmodel, og Kristian og Kasper har støttet os i alt det formelle omkring markedsafsøgning, dokumentation for udgifter, timeregistrering og lignende, forklarer Erik H. Møller. 

 

Dan-iso ønskede støtte til indkøb af skummaskinen og igangsætning af en ny produktionslinje med genanvendelse af PUR- og PIR-restmateriale til iblanding af nye produkter. Ved implementeringen af maskinen forventes det ifølge den grønne forretningsmodel at Dan-iso vil kunne sparre 155,4 ton CO2/år og 466,2 ton CO2 efter tre år. Ved at genanvende restmaterialet reduceres virksomhedens PUR- og PIR- med 55.000 kg som Dan Iso tidligere sendte til forbrænding (baseline 2021).

 

LÆS OGSÅ: Skrannies Skilte & Reklame: Det er jo den vej, vi alle skal

 

Hos Dan-iso har de både fået udarbejdet en grøn forretningsmodel samt fået implementeringsstøtte til grøn omstilling. 

 

GREEN har været med til at bane vejen 

 

Samarbejdet med projekt GREEN betyder, at Dan-iso den dag i dag har fået udarbejdet en grøn forretningsmodel i samarbejde med en ekstern rådgiver. Et af tiltagene i den grønne forretningsmodel er oprettelse af en ny produktionslinje, hvor Dan-iso kan genanvende deres restmateriale fra den øvrige produktion. Der er blevet udviklet en metode, hvor de kan producere isolering med op til 45 % genanvendte materialer.

 

- De største CO2-udledninger for Dan-iso er placeret i vores Scope 3. Vores indkøb af varer og afbrænding af restmateriale udleder langt mere CO2 end vores forbrug af gas og elektricitet. Det er derfor yderst relevant for os at se på muligheder for reduktioner i vores mængde af restmateriale, lyder det fra Erik H. Møller, som fortsætter:

 

- På baggrund af den grønne forretningsmodel har vi fået støtte til indkøb en ekstra skummaskine, der er hele forudsætningen for at kunne skabe en produktion, hvor vi genanvender vores restmateriale. Implementeringsstøtten fra GREEN har således været en driver, der har speedet vores grønne omstillingsproces op.

 

Nu er den grønne kurs sat for Dan-iso, og den kurs agter de at fortsætte med og se, om der kan laves yderlige tiltag, forklarer Erik H. Møller: 

 

- Gennem hjælpen fra GREEN er vi nu på vej til at reducere vores mængde af restmateriale betydeligt. Da fjernvarmebranchens standarder for isolering kræver, at der i produktionen skal anvendes nye råvarer i form af polyol og isocyanat, er vi på vej ud på nye markeder med den isolering, der indeholder restmaterialer. Isolering med restmaterialer er lige så isolerende og stærke som isolering støbt af nye råvarer. De nye produkter med restmaterialer, markedsfører vi overfor VVS-branchen.

 

LÆS OGSÅ: Havnechef begejstret for Projekt GREEN

 

I Dan-iso har man valg at arbejde med cirkulær økonomi, fordi det giver mening for dem og den måde, de ønsker at drive en forretning på. En måde, hvor de kan være med til at sikre en mindre påvirkning af miljøet, men som på samme tid er økonomisk rentabel. 

 

- Vi ønsker at være realistiske omkring brugen af plast og arbejder hårdt på, at plast ikke ender i naturen.

Dan-iso ønsker at arbejde med cirkulær økonomi for at undgå affald.

 

Hos Dan-iso er der også allerede tænkt i samarbejder, som kan være med til at understøtte den grønne vej. 

 

- Udover den nye produktionslinje arbejder vi også på at indgå i industriel symbiose, hvor vi samarbejder med andre virksomheder om at anvende deres restprodukter/affald som ressource. I samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet afsøger Dan-iso i øjeblikket mulighederne for genanvendelse af PUR- og PIR-restaffald i et materiale til bygningsindustrien. Restmaterialet vil både være virksomhedens eget og samarbejdspartneres.