Op til 90 % i støtte til teknisk rådgivning!

INDDHEAT er støttet af den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, der støtter med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr.

 

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Den tekniske rådgivning kan dække alle aktiviteter frem til indgåelse af kontrakt, herunder forundersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen.

 

De fleste midler til teknisk rådgivning er brugt, men der er et mindre beløb til rest, så kontakt gerne INDDHEAT-sekretariatet, hvis du vil høre mere om mulighederne for støtte.

Fjernvarmeprojekterne omfatter blandt andet:

  • udvidelse og renovering af ledningsnet
  • udarbejdelse af masterplaner
  • fjernkøling
  • varmepumper
  • damvarmelager
  • transmissionsledning

Hanne Skovby

Projektleder, INDDHEAT, BusinessAalborg

Hanne Skovby

Mette Larsen

Kommunikationskonsulent, BusinessAalborg

Mette Larsen

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.