Op til 90 % i støtte til teknisk rådgivning


INDDHEAT er støttet af den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, og har støttet nordjyske fjernvarmeværker med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr.

 

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Den tekniske rådgivning dækker alle aktiviteter frem til indgåelse af kontrakt, herunder forundersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen.

Fjernvarmeprojekterne omfatter:

  • varmepumper
  • etablering af varmelager
  • etablering af elkedel
  • transmissionsledning
  • udvidelse og renovering af ledningsnet
  • udarbejdelse af masterplaner
  • fjernkøling

Kontakt Mette for at høre mere ↓

Mette Larsen

Kommunikationskonsulent, BusinessAalborg

Mette Larsen

EU-logo Horizon 2020

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.